Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Prodávajícím je společnost M & M holding Trenčín, s. r. o., Halalovka 25/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, která je zapsána v Obchodním registru Okresního soudu Trenčín, Slovenská republika, oddíl: Sro, Vložka číslo: 26179 / R, IČ: 46 616 675, DIČ: 2023513844, IČ DPH: SK2023513844, tel. +421908 180 753, e-mail: obchod@fajntricko.cz (dále jen prodávající).
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.
1.3 Kupujícím je i každá fyzická či právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, který nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.
1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího,

b) prostřednictvím objednávkového formuláře na web-stránkách prodávajícího

2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.
2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!
2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně dle objednávky.
2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 6hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.

2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).

3. CENY

3.1 Ceny za produkty uvedené na stránce fajntrićko jsou konečné s DPH. Na celkové ceny za produkty je možno uplatňovat aktuální množstevní, případně věrnostní slevy. Prodávající je plátcem DPH na území Slovenskej republiky.

3.2 V případě platby bez DPH je nutné vložit do objednávky fakturační údaje objednávajíciho subjektu, který je plátcem DPH + IČ DPH.
3.3 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platit za zboží může kupující na dobírku nebo převodem na účet prodávajícího na základě proforma (zálohové) faktury. Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající proforma (zálohovou) fakturu, kterou zašle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. Platbu předem může kupující uskutečnit následovně:
a) platebním systémem Pay Pal

b) bankovním převodem (úhradou) vopřed na ČÚ: 259900059/0300 

c) debetní nebo kreditní kartou (VISA, Master Card, Maestro), prostřednictvím platební brány Trust Pay

4.2 Platba je možná pouze v CZK.
4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 5 nesledujícich pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 9 nasledujícich pracovních dnů nebo po dohodě s kupujícím může být prodloužena. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky nebo emailem. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.

5.2 Zboží je možné doručit pouze na území České republiky a Slovenské republiky a v nasledujícich zemích: Belgie, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Grónsko, Nizozemsko, Island, Izrael, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maroko, Maďarsko, Mexico, Monaco, Moldavsko, Německo, Norsko, Poland, Slovinsko, Spojené státy americké, Itálie, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Irsko, Vatikánský městský stát (Svatý stolec), Spojené království (Velká Británie), Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Serbia (Srbsko), San Marino, Rumunsko, Ruská federace, Bosna a Hercegovina, Lichtenštejnsko, Portugalsko, Rakousko.


5.3 Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající zajišťuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:
a) Českou poštou

b) zasláním zboží na odběrná místa Zásilkovna - služba je dostupná jenom na území České republiky (více info na https://www.zasilkovna.cz/ )

c) Zásilková služba DPD - služba je dostupná jenom na území če  (Kurýr DPD - více info na https://www.dpd.com/cz )


6.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
6.3 Zboží je přiměřeně zabaleno a zabezpečeno. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.
6.4 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list. Predavújúci také dodá spolu s tvovarom návod k obsluze a záruční list pokud to vyžaduje povaha zboží.
6.5 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.

6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.
6.7 V případě většího zájmu se může stát, že máme nedostatek zboží a tak Vámi objednané zboží Vám můžeme dodat v několika balících, přičemž poštovné a balné platíte jako za jeden balík.


7. ODSTOUPENÍ OD vyřízení objednávky

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
7.2 Zboží na vrácení musí být:,
a) nepoškozené,
b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...),
c) včetně přiloženého dokladu o koupi.
7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:
a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky buď emailem nebo písemně (v listinné podobě), uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum nákupu a číslo svého účtu pro vrácení peněz nebo může využít při vrácení zboží Formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na: https://www.fajntricko.cz/podmienky/formular-na-odstoupeni-od-smlovy , který vytiskne a zašle vyplněný spolu s vráceným zbožím na adresu M & M holding Trenčín, s. r. o. ,P.O. BOX č. 17, 687 74, Starý Hrozenkov, Česká republika.

b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího - zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy) ,
c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).

7.4 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 14 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za objednávku zboží bez nákladů na vrácení zboží prodávajícímu.
7.5 V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

8. ZÁRUKY A REKLAMACE

8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a Obchodním zákoníkem v SR a příslušnými ustanoveními Občánského zákonníka a osobitními předpismi.
8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil.
8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.
8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit kopii faktury. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMACE:
8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o vadě výrobku.
8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (a těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího). Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a podobně s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektově údajů.

9.2 Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akci prodávajícího jsou shromažďovány, zpracovávány a archivovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 122/2013 Z.z, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis případně biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran jako je například zasílání novinek a akcí prostřednictvím emailu) a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu M & M holding Trenčín, s. r. o., Bratislavská 104/112, 911 05, Trenčín, Slovenská republika .Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře zde .
Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje poskytnuté Prodejci pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý Prodejci pro marketingové účely je platný pro období 4 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.
Z odběru obchodních sdělení se může kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu pokud má registrovaný účet na stránkách www.fajntričko.cz nebo využije tento kontaktní formulář nebo prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky na tel. čísle +420775 973 797 
Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů s jejich zpracováním Kupující tímto vyslovuje souhlas jsou obsaženy zde.

9.3 V rámci reklamačního řízení, podle bodu 8 všeobecných obchodních podmínek, jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. 

9.4 Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají, Prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde . Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizované data o aktivitě uživatelů webových aplikací ke zlepšování svých služeb.

10. Závěrečné informace

10.1 Dozor nad poskytování služeb vykonává Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštovní přihrádka 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Veškeré informace uvedené jako popis zboží nebo rozšířený popis zboží, jsou informace převzaty od výrobce nebo dovozce zboží do Evropské unie. Tyto informace se mohou od skutečného popisu zboží lišit. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné rozdíly mezi popisem nebo rozšířeným popisem zboží uvedeném na těchto stránkách a skutečností.

V Trenčíně 17.5.2017

 

 


doprava zdarma

 

             INFOLINKA:
        +420775 973 797
     obchod@fajntricko.cz
         
           DOSTUPNOST:
       PO-NE - 9:00-18:00
 
   Staňte se naším přítelem

   odkazodkazodkaz

Akceptujeme platby kartou

  master mastercrd visa

bitcoin

Přihlášení

Tyto stránky používají cookies. Bližší informace o souborech cookies a jak je možné zabránit jejich používání naleznete na stránce s informacemi zde.